Taalwinkel

Gebruik waar mogelijk actieve zinnen

Omdat je in de teksten die je tijdens je opleiding schrijft vaak geen ‘ik’ of ‘wij’ mag gebruiken, bevatten deze teksten veel passieve zinnen. Probeer die te vermijden. Een passieve zin bestaat uit een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn en een voltooid deelwoord. In een actieve zin voert het onderwerp de handeling uit.

Vergelijk:

Passief

In hoofdstuk 4 wordt de opkomst van de Hanzesteden behandeld.

Actief

Ik behandel in hoofdstuk 4 de opkomst van de Hanzesteden.

Het passief is handig om te gebruiken als je de handelende persoon niet kunt of wilt noemen. Let er echter wel op dat je de passief niet onnodig gebruikt, want als je die te veel gebruikt, haal je het tempo uit je tekst. Hieronder staat een voorbeeldzin waarin de passief onnodig wordt gebruikt.

Passief

De theorie werd door Linnaeus bekritiseerd op de volgende punten: consistentie, bewijsvoering en vooronderstellingen.

Actief

Linnaeus bekritiseerde de theorie op de volgende punten: consistentie, bewijsvoering en veronderstellingen.

De handelende persoon, de wetenschapper Linnaeus, is bekend, en dus is het onnodig om hier de passief te gebruiken.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 9 oktober 2023