Taalwinkel

Voor docenten: taalbegeleiding van studenten

Ben je docent en begeleid je studenten met taalproblemen? Je kunt deze studenten de volgende tips meegeven.

Tips voor UvA- en HvA-studenten

Tips voor alle studenten

Of je nu docent bent op de UvA of HvA of elders, de volgende tips kun je meegeven aan elke student die extra begeleiding op taal nodig heeft:

Begeleiding van presentaties

In alle opleidingen moeten studenten regelmatig mondeling presenteren. Niet alleen moeten zij een goede inhoud bedenken, maar ze moeten ook leren op een goede manier voor een groep te staan. Het is daarom belangrijk dat je studenten hierbij zoveel mogelijk ondersteunt.

Tips voor alle docenten

  • In het onderdeel Presenteren worden studenten stapsgewijs begeleid bij het voorbereiden en houden van de prestatie. Bovendien kunnen zij filmpjes bekijken met allerlei voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde voordrachten.
  • Gebruik een feedbackformulier, bijvoorbeeld het Feedbackformulier presentaties. Je kunt dit voor jezelf als leidraad gebruiken, maar een andere mogelijkheid is een aantal van deze beoordelingstaken aan studenten te delegeren, zodat zij actiever bij de presentatie worden betrokken. Als je voorafgaand aan de presentaties het formulier met ze doorneemt, weten studenten bovendien wat er van ze verwacht wordt.
  • Studenten met spreekangst kun je wijzen op de informatie over spreekangst op Taalwinkel.

Tip voor HvA-docenten

Je kunt HvA-studenten die veel problemen hebben met het houden van een presentatie, doorverwijzen naar het Taalspreekuur van de HvA.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023