Taalwinkel

Taalbeleid op de UvA en HvA

Tijdens de studie vindt er taalontwikkeling plaats. Het taalbeleid van een onderwijsinstelling geeft richting aan die taalontwikkeling, en ondersteunt docenten bij dit proces.

Taalbeleid, taalontwikkeling en niveauomschrijvingen

In het taalbeleid van een hogeschool of universiteit zou iets terug moeten komen over welk niveau studenten moeten hebben op welk moment van de studie en wat opleidingen doen om dat niveau aan te leren en te controleren.

Taalbeleid op de HvA en UvA

HvA Studentenzaken werkt samen met de faculteiten van de hogeschool om taalbeleid te implementeren. Dit biedt docenten de kans hun vak nog beter over te dragen; voor studenten betekent dit persoonlijke feedback en meer aandacht voor taal in het onderwijs.

Naar schatting begint op de UvA zo’n 15 tot 25 procent studenten met een onvoldoende of zwakke taalbeheersing aan de studie. Toch is er tot op heden geen sprake van één taalbeleid of een centrale taaltoets. De meeste faculteiten hebben daarom in de afgelopen jaren eigen initiatieven ontwikkeld voor de schrijf- en taalproblemen van hun studenten.

Referentiekaders taalniveaus

Bij het schrijven van een cv of het beoordelen van een tekst kan het handig zijn om je taalniveau voor verschillende talen aan te geven. Voor (Nederlandstalig) moedertaalonderwijs verwijs je dan bijvoorbeeld naar het referentiekader Taal, voor overige talen naar het Europees Referentiekader (ERK).

Gepubliceerd door  Taalwinkel 28 maart 2022