Taalwinkel

Beoordeling van taal

Docenten kunnen gestandaardiseerde feedback gebruiken om snel feedback te geven. Voor studenten is het op die manier duidelijk welk soort verbeteringen ze moeten doorvoeren. Je kunt bijvoorbeeld zoals op de UvA werken met correctiecodes, of zoals op de HvA een taalbeoordelingsformulier met feedbackzinnen gebruiken. 

Gepubliceerd door  Taalwinkel 27 februari 2024