Taalwinkel

Vermijd te veel hulpwerkwoorden

Te veel hulpwerkwoorden maken de zin moeilijker leesbaar. Gebruik ze dus met mate.

Hulpwerkwoorden zijn werkwoorden als moeten, willen, kunnen en laten. Je gebruikt ze bijvoorbeeld als je schrijft over de toekomst, of om aan te geven dat iets onzeker is.

Te veel hulpwerkwoorden

Om te kunnen laten zien hoeveel inkomsten tol rijden de staat zou kunnen opleveren, moeten de cijfers eerst gecorrigeerd worden met de laatste metingen.

In deze zin staan zes hulpwerkwoorden. Het kan ook zo:

Genoeg hulpwerkwoorden

Om de inkomsten te bepalen die het tol rijden de staat kan opleveren, moet men eerst de cijfers corrigeren met de laatste metingen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022