Taalwinkel

Vermijd vaag en wollig taalgebruik

Gebruik geen vage en/of ‘wollige’ woorden. Vaak zijn dat (ooit) modieuze woorden die niets toevoegen aan je zin.

Lees de onderstaande zin:

Loze woorden

Gezien de complexiteit van het gezondheidszorggebeuren is het belangrijk positief te staan tegenover investeringen met een zekere toekomstdimensie.

De woorden -gebeuren, zekere en -dimensie zijn woorden die je eigenlijk gewoon kunt schrappen omdat ze niets toevoegen, of beter kunt vervangen door een duidelijker alternatief. Vergelijk met de onderstaande herschrijving.

Heldere woorden

Omdat de gezondheidszorg complex is, moeten we toekomstige investeringen stimuleren.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022