Taalwinkel

Vermijd ontkenningen achter elkaar

Als je de volgende zinnen leest, moet je even nadenken wat er nu wel en niet het geval is.

Lees deze zinnen eens:

Met veel ontkenningen

Het was in de middeleeuwen niet ongewoon om geen opleiding te hebben gevolgd als je chirurgijn werd.

De partijleiding ontkent dat het onwaarschijnlijk is dat de minister zijn portefeuille ter beschikking stelt.

Gemakkelijkere varianten van deze twee zinnen zijn:

Zonder ontkenningen

Het was in de middeleeuwen voor een chirurgijn heel gewoon om geen opleiding te hebben gevolgd.

De partijleiding geeft toe dat de minister waarschijnlijk zijn portefeuille ter beschikking stelt.

Merk overigens op dat lang niet alle dubbele ontkenningen moeilijkheden opleveren. De volgende zin is moeiteloos te begrijpen:

Die vrouw is niet onaantrekkelijk.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022