Taalwinkel

Vermijd omslachtig taalgebruik

Wees zuinig met je woorden en je zinnen. Schrijven is schrappen.

Vergelijk de eerste zin met de tweede.

Lang(dradig)

Vervolgens brengen de schrijvers de onzekerheid aan de orde wat betreft de vraag in welke mate Europa een naar binnen gericht protectionistisch beleid zal gaan voeren.

Kort en bondig

Vervolgens vragen de schrijvers zich af in welke mate Europa een naar binnen gericht protectionistisch beleid gaat voeren.

De tweede zin is makkelijker te lezen en sneller te begrijpen. Vaak is omslachtig taalgebruik vaag en wollig. Want wat is precies aan de orde brengen? En ook een uitdrukking als wat betreft is vaag en kan door een concreet voorzetsel worden vervangen. Verder kun je vaak een werkwoord als zullen of gaan schrappen zonder dat de zin van betekenis verandert.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022