Taalwinkel

Taalbeoordelingsformulier met feedbackzinnen

Het Taalteam van HvA Studentenzaken heeft een taalbeoordelingsformulier ontwikkeld, bedoeld voor docenten en hun studenten. Het formulier bevat feedbackzinnen, die docenten kunnen gebruiken om taal summatief of formatief te beoordelen en daarbij gerichte feedback te geven. Studenten kunnen het formulier gebruiken als checklist, voordat ze een geschreven tekst inleveren.

Direct naar feedbackzinnen

Toelichting

Het formulier is ontwikkeld door het Taalteam van HvA Studentenzaken, op verzoek van en in samenwerking met diverse docenten. Je mag dit formulier voor niet-commerciële doeleinden gebruiken en aanpassen aan je eigen situatie, onder vermelding van HvA Studentenzaken. HvA-docenten kunnen dit formulier koppelen als rubric in Brightspace; stuur een e-mail naar het Taalteam voor meer informatie.

Het schrijfproces

Er wordt uitgegaan van vier onderdelen (stadia) binnen het schrijfproces: voorbereiden, structureren, formuleren en redigeren. Deze stadia komen in meer of mindere mate terug in het taalbeoordelingsformulier als criteria:

  • Structureren gaat over de structuur en de opbouw van de tekst als geheel, van de alinea’s en van de zinnen. Ook gaat dit over de samenhang tussen de verschillende tekstonderdelen.
  • Om goed te formuleren moeten de juiste woorden en zinnen zijn gekozen en moeten die keuzes passen bij het tekstdoel en bij de lezer.
  • Bij het redigeren zijn de juiste spelling, grammatica en interpunctie belangrijk.

Opdrachtomschrijving

De eerste fase van het schrijfproces, voorbereiden, wordt niet beoordeeld met dit formulier, maar is wel essentieel voor het goed kunnen uitwerken van de opdracht. Docenten hebben de taak om van tevoren voldoende informatie te geven over de tekst die de studenten moeten schrijven; hiervoor is een goede handleiding of opdrachtomschrijving essentieel.

Feedback

Bij elk onderdeel staat aangegeven of de student voldoende (V) dan wel onvoldoende (O) scoort. Docenten kunnen de relevante feedbackzinnen aanvullen met specifieke voorbeelden uit de ingeleverde tekst. Deze feedbackzinnen zijn uiteraard ook te gebruiken als aandachtspunten bij een voldoende (V), inclusief eventuele voorbeelden uit de ingeleverde tekst. Per onderdeel zijn verwijzingen opgenomen voor verdere informatie.

Gepubliceerd door  Taalwinkel CC: BY-SA-NC Taalteam Studentenzaken 21 maart 2024