Taalwinkel

Woorddossier

Als je veel leest, kom je vanzelf veel woorden tegen. Maak dus leeskilometers; het is belangrijk om woorden vaak te zien omdat je ze dan sneller herkent en sneller kunt lezen. Lees ook minstens twee keer per week een kwaliteitskrant.

Besteed tijdens het lezen aandacht aan de woorden in de tekst. Streep nieuwe woorden en woordcombinaties aan in studieteksten en let op hoe vaktaalwoorden in de tekst gebruikt worden. Leg verder een lijst aan van veelgebruikte (vaktaal)woorden en woordcombinaties; noteer daarbij voorbeeldzinnen. Zoek de betekenis, vertaling of juiste vorm op van spreekwoorden en gezegden .

Woorddossier

Maak vervolgens een zogenaamd woorddossier aan met je nieuwe woorden:

  • Selecteer wekelijks nieuwe woorden die je hebt gevonden in een kwaliteitskrant. Zoek de betekenis ervan op en geef er een voorbeeldzin bij (bijvoorbeeld de zin uit de krant).
  • Maak daarbij categorieën: alledaagse woorden, formele (academische) woorden, vaktaalwoorden, uitdrukkingen en vaste combinaties.
  • Gebruik Quizlet of een andere oefentool voor je woorddossier (je kunt natuurlijk ook gewoon met briefjes werken, als je dat prettiger vindt).
  • Overhoor jezelf regelmatig en verwijder de woorden die je na een paar keer overhoren steeds goed hebt.
  • Noteer in je woorddossier de synoniemen van ‘dure’ woorden; woorden die je kent, maar waarvoor je doorgaans (= meestal) een ander woord voor gebruikt.

Nieuwe woorden in gebruik

Gebruik de nieuwe woorden ook in je eigen taalgebruik:

  • Maak een plan en bedenk hoeveel nieuwe woorden je per week wilt leren.
  • Zoek de spelling van een woord op via Woordenlijst.org .
  • Zoek de betekenis van een afkorting op (zoals t.z.t., d.m.v. of i.c) via Afkorting.nl .
  • Zoek synoniemen op, bijvoorbeeld via een synoniemenwoordenboek .

Neem de nieuwe woorden op in je woorddossier.

Oefening: één woord, meer betekenissen

Ken jij de beide betekenissen van de volgende woorden?

Test: woordkeuzekwesties voor NT2'ers

Is Nederlands niet je moedertaal? Maak de test om te zien in hoeverre je een aantal lastige woordkeuzekwesties onder de knie hebt.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 29 november 2022