Taalwinkel

Schrijf niet dubbelop

Wees attent op, soms een beetje verborgen, dubbel woordgebruik. Je kunt dan vaak een deel zonder problemen wegstrepen.

In de volgende zinnen betekenen sommige woorden hetzelfde of komt de erin vervatte informatie op hetzelfde neer.

Dubbelop

Tevens zijn er ook geluiden in het VVD-kamp te horen over het basisinkomen.

Ten dienste van de overzichtelijkheid zal maar op enkele aspecten ingegaan worden om de hoofdlijnen beter uit te laten komen.

Beter is het om de dubbele woorden weg te strepen:

Zonder dubbelingen

Tevens zijn er geluiden in het VVD-kamp te horen over het basisinkomen.

Er zijn ook geluiden in het VVD-kamp te horen over het basisinkomen.

Ten dienste van de overzichtelijkheid zal maar op enkele aspecten ingegaan worden.

Er zal maar op enkele aspecten ingegaan worden om de hoofdlijnen beter uit te laten komen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022