Taalwinkel

Bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden

Als het voltooid deelwoord gebruikt wordt als bijvoeglijk naamwoord, schrijf je het zo kort mogelijk.

Is het de vergrote foto of de vergrootte foto? In dit geval is het voltooid deelwoord vergroot gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Je schrijft het dan op dezelfde manier als je de grote foto zou schrijven. Zo kort mogelijk dus: de vergrote foto.

Er worden vaak fouten gemaakt omdat vergrootte wel goed is in de zin: Hij vergrootte de foto wel goed is. Vergrootte heeft hier de functie van persoonsvorm (verleden tijd). Het is bij deze woorden dus belangrijk om te bekijken of het gaat om een bijvoeglijk naamwoord of een persoonsvorm in de verleden tijd.

Andere werkwoorden waarbij vaak vergissingen worden gemaakt zijn:

Aanbesteden

  • Het aanbestede project werd goed ontvangen. (bijvoeglijk gebruikt)
  • De hogeschool besteedde het project aan. (persoonsvorm verleden tijd)

Bereiden

  • Deze lekker bereide maaltijd was in mum van tijd op. (bijvoeglijk gebruikt)
  • Zij bereidde het ontbijt alsof het een viergangendiner was. (persoonsvorm verleden tijd)

Verpesten

  • Door de verpeste sfeer kwam er weinig van leren. (bijvoeglijk gebruikt)
  • De luie student verpestte de sfeer in de klas. (persoonsvorm verleden tijd)

Tip

Zie het Taaladvies van Onze Taal voor meer uitleg en voorbeelden plus een quiz om te checken of je alles goed begrepen hebt (of gewoon om te oefenen).

In de volgende video wordt de spelling van het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord nog eens uitgelegd.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord.

Meer over de spelling van bijvoeglijk naamwoorden

Gepubliceerd door  Taalwinkel 27 juni 2022