Taalwinkel

Referentiekaders taalniveaus

Bij het schrijven van een cv of het beoordelen van een tekst kan het handig zijn om je taalniveau voor verschillende talen aan te geven. Voor (Nederlandstalig) moedertaalonderwijs verwijs je dan bijvoorbeeld naar het referentiekader Taal, voor overige talen naar het Europees Referentiekader (ERK).

Het Europees Referentiekader (ERK)

Het Europees Referentiekader (ERK) ofwel het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR of CEF), zorgt ervoor dat het eenvoudiger is om taalniveaus voor moderne vreemde talen beter te kunnen vergelijken.

Het ERK gaat uit van zes niveaus op vijf vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren). Een basisgebruikers zit op niveau A1 of A2, een onafhankelijk gebruiker zit op niveau B1 of B2, en een vaardig gebruiker op niveau C1 of C2.

Het referentiekader Taal

Verwijs je naar je moedertaal, dan wordt vaak gewerkt met het Referentiekader Taal. Hierin worden vier taaldomeinen onderscheiden, vergelijkbaar met de vaardigheden van het ERK:

  • mondelinge taalvaardigheid: gesprekken, luisteren en spreken;
  • lezen: zakelijke teksten en fictie teksten;
  • schrijven;
  • begrippenlijst en taalverzorging.

Ook hier zijn diverse niveaus onderscheiden, waarvan 3F (eindniveau voor mbo-4 en havo) en 4F (eindniveau voor vwo) relevant zijn voor het hoger onderwijs.

Tips

Kijk voor meer informatie, assessments en voorbeelden over het ERK in het ERK-dossier van de Taalunie .

Kijk voor meer informatie over het Referentiekader Taal op de site van het SLO.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 28 maart 2022