Taalwinkel

Taaloefening: Centrale vraag formuleren

Probeer zelf een centrale vraag te formuleren, aan de hand van deze oefening. Je zoekt eerst het domein en de variabelen in een eerste versie van een onderzoeksvraag. Vervolgens formuleer je een tweede (preciezere) versie daarvan, waarbij je de richtlijnen in je achterhoofd houdt.

Het belangrijkste bij een centrale vraag is dat die zo precies mogelijk is. Daarvoor is het belangrijk dat je weet uit welke onderdelen je vraag bestaat. Meestal zijn dat er drie:

  1. het domein: daar waar het onderzoek zich afspeelt;
  2. de afhankelijke variabele: altijd afhankelijk van de onafhankelijke variabele;
  3. de onafhankelijke variabele: dat wat er gebeurt.

Soms heeft je vraag geen variabelen, dus dan is er alleen een domein. Dit komt vooral voor bij beschrijvende vragen, waarvoor je alleen literatuuronderzoek doet.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 10 november 2022