Taalwinkel

Schrijfvaardigheidstesten

1 Resultaten

Je hebt het zelf vast al gemerkt: tijdens je studie moet je heel wat schrijven. Verslagen, essays, werkstukken, scripties, notulen, aanvragen en ga zo maar door. Er worden aan je schrijfvaardigheid hoge eisen gesteld als hbo-student of academicus in wording. Opleidingen verwachten namelijk van hun studenten dat zij in staat zijn zich, zowel mondeling als schriftelijk, foutloos, helder en genuanceerd uit te drukken.