Taalwinkel

Spelling Engelse woorden

Met deze test kun je checken of je goed weet hoe je Engelse woorden in het Nederlands spelt. Vul alle 15 vragen in. Vervolgens krijg je feedback en Taalwinkeltips.

Een correcte en verzorgde spelling is het visitekaartje van je tekst. Een spelfout is snel gemaakt en wordt snel opgemerkt. Het positieve nieuws: er zijn heldere regels om je tekst correct en verzorgd af te leveren. Voor de Engelse werkwoorden en samenstellingen die in het Nederlands gebruikt worden, gelden dezelfde regels als voor het Nederlands.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 juni 2022