Taalwinkel

Taaltest: Woordenschat

Hoe gebruik je nou de juiste woorden op het juiste moment? Wat is spreektaal en hoe voorkom je dat je die in teksten voor je studie gebruikt? En: hoe breid je je woordenschat uit? Met deze testen toets je je woordenschat. Bepaal eerst hoeveel woorden je al kent en check dat dan met de twee andere testen.

Keer op keer blijkt uit studies dat een grote woordenschat een doorslaggevende factor is voor studiesucces. Hoe groot die woordenschat daarvoor moet zijn, weten we niet precies, maar men gaat meestal uit van een passieve woordenschat van minstens 40.000 woorden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 10 november 2022