Taalwinkel

Taaltest: Stijl

Hoe gebruik je een zakelijke, heldere stijl als je schrijft voor je studie? Met deze test analyseer je wat je al weet over een wetenschappelijke schrijfstijl.

Gebruik concrete woorden en voorbeelden en varieer in zinsbouw en -lengte. Schrijf bovendien in de actieve vorm en gebruik veel werkwoorden. En tot slot: formuleer positief en bondig. Zorg voor een logische woordvolgorde. Gebruik telkens dezelfde tijd en vermijd stijlbreuk. Zorg dat de verwijzingen en verbanden in je tekst duidelijk zijn. Zet ook de punt op tijd en combineer woorden correct.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 10 november 2022