Taalwinkel

Taaltest: Grammaticakwesties

Bij grammatica zijn delen van je zin goed óf fout. Met deze test check je je kennis van grammaticakwesties.

Bekende grammaticakwesties zijn: de correcte voornaamwoorden en verwijswoorden kiezen, de juiste persoonsvorm en overige werkwoorden vinden, een goede zinsbouw gebruiken, de beste vergelijkingen maken en onterechte ontkenningen vermijden en het gebruik van er en het.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 10 november 2022