Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Veelvoorkomende fouten bij het ordenen van informatie

Eén onderwerp komt op meer niveaus voor

1 Dierenafbeeldingen in de prehistorie
1.1 Huisdieren
1.1.1 Poezen
1.1.2 Honden
1.1.3 Vogels
1.2 Vee
1.2.1 Koeien
1.2.2 Schapen
1.2.3 Geiten
1.2.4 Paarden
1.2.5 Pluimvee
1.3 Vogels

 

Het probleem van dit tekstschema is, dat de rubriek ‘Vogels’ zowel een aparte rubriek is (1.3) als een subrubriek van 1.1 en 1.2, want onder pluimvee vallen immers ook vogels. Er zit dus een overlap in dit schema, en in de praktijk zal het lastig zijn om te bepalen waar bijvoorbeeld de kip geplaatst moet worden.

 

In dit geval zullen de titels aangepast moeten worden, bijvoorbeeld:1.1.3 Zangvogels en 1.3 Overige vogels. Of de subrubrieken 1.1.3 en 1.2.5 worden geschrapt. Derde mogelijkheid: 1.3 wordt geschrapt en 1.1.3 wordt specifieker, bijvoorbeeld: Zangvogels.

 

Op één niveau worden meer indelingsprincipes door elkaar gebruikt

1 Romaanse architectuur in Catalonië
1.1 Girona
1.2 Barcelona
1.3 Kloosters
1.4 Kerken

 

Het probleem met deze hoofdstukindeling zal al gauw blijken als je met het schrijven begint. Want onder welke paragraaf valt een Romaans klooster in Girona? Onder Girona? Of onder kloosters? En een kerk in Barcelona? De oplossing: kies óf voor een geografische indeling, óf voor een thematische, maar niet voor beide.

De onderdelen op één niveau zijn niet van gelijke orde

Vergelijk:

1 Emoties bij wolven
1.1 Verdriet

1.2 Angst

1.3 Boosheid

1.4 Puberteit

1 Emoties bij wolven1.1 Verdrie

t1.2. Angst

1.3 Boosheid

 

2 Emotionele ontwikkeling van wolven

1.1. Kinderjaren

1.2. Puberteit

1.3 Adolescentie

 

De linkerindeling is niet correct, omdat daar onder het kopje ‘Emoties’, dat een thematische indeling veronderstelt, niet alleen emoties worden behandeld, maar ook een leeftijdsfase, dat een chronologische indeling veronderstelt. ‘De puberteit’ hoort hier dan ook niet thuis. Deze rubriek moet óf geschrapt worden óf in een apart hoofdstuk komen waarin meer fasen worden behandeld.

De onderverdeling bestaat maar uit één deel

Verdelen, indelen, onderverdelen: al deze termen geven aan dat er meer dan een deel zal ontstaan. Een indeling waarbij er maar één rubriek ontstaat, is dus in feite overbodig. De onderverdeling kan dan beter weggelaten worden, of er wordt nog een rubriek aan toegevoegd.

Ter illustratie:

 1.1Economische consequenties van vergrijzing

1.1.1 Onbetaalbare AOW

 

1.1Economische consequenties van vergrijzing

 

1.1Economische consequenties van vergrijzing

1.2.1 Onbetaalbare AOW

1.2.2 Toenemende druk op ziektekosten