Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Vage woorden

Bekijk de onderstaande zin:

 

Tot op zekere hoogte kan ik met veel van uw opmerkingen ten dele instemmen. Ik ben het voornamelijk met u eens wanneer u bijna alle tegenvoordelen die toch getuigen van enig inzicht in de materie minder ter zake doende acht. Immers in min of meer beperkte mate zullen vaak argumenten van velerlei aard in het besluitvormingsproces een bepaalde rol spelen.

 

Alle in rood weergegeven woorden zijn vaag. Wat is bijvoorbeeld precies ten dele? Is dat 30%? of 50? Of 70? Schrijvers gebruiken deze woorden meestal omdat ze voorzichtig willen zijn, maar de tekst wordt er al gauw vaag en abstract door. Gebruik ze zo min mogelijk, vooral omdat je in wetenschappelijke teksten heel precies moet zijn. Hieronder staan nog een paar voorbeelden van woorden, die je nader moet specificeren als je ze gebruikt.

 

  • In deze functie worden hoge eisen aan u gesteld.
  • Hoewel het gebruik van diesel zeker voordelen biedt, zijn er ook aanzienlijke nadelen.
  • Met dit model kun je redelijk goed de prognose voor volgend jaar voorspellen.
  • Inmiddels is de situatie een heel stuk beter.
  • Verreweg de meeste deelnemers aan het onderzoek antwoordden deze vraag met ‘ja’.