Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Vaag/wollig taalgebruik

 

Lees de onderstaande zin:

Gezien de complexiteit van het gezondheidszorggebeuren is het belangrijk positief te staan tegenover investeringen met een zekere toekomstdimensie.

 

De schuingedrukte woorden zijn woorden die je eigenlijk gewoon kunt schrappen omdat ze niets toevoegen, of beter kunt vervangen door een duidelijker alternatief. Vergelijk met de onderstaande herschrijving.

 

Omdat de gezondheidszorg(-) complex is, moeten we toekomstige investeringen(-) stimuleren.

 

Gebruik geen vage en/of ‘wollige’ woorden. Vaak zijn dat modieuze woorden, of woorden die ooit in de mode waren.