Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Thematisch indelingsprincipe

Als de informatie geen duidelijke chronologisch, methodische of geografische rangschikking vertoont, gebruik je eigenlijk altijd het thematische indelingsprincipe. In feite kan bijna alles als thema fungeren: onderdelen, invalshoeken, actualiteiten, producten, functies, financiële middelen.

Je schrijft een scriptie over de Bijbelse thematiek in de schilderijen van Rembrandt. Een mogelijke indeling is die naar subthema’s.

1. Verhalen uit Genesis
2. Eenlingen uit het Oude Testament
3. Geboorte en jeugd van Jezus
4. De predikende Jezus
5. Passie, dood en herrijzenis van Jezus

 

In een scriptie over de wenselijkheid van een Europese grondwet kunnen per hoofdstuk de voordelen en nadelen op de volgende gebieden besproken worden.

1. Het migratie- en asielbeleid
2. Bestrijding van criminaliteit
3. Het miliebeleid
4. Concurrentiebeding

Er zijn nog een aantal andere indelingsprincipes. Gebruik een indelingsprincipe om een heldere structuur in je tekst te krijgen.