Taalwinkel

Spelling werkwoorden

In deze test kun je steeds kiezen uit twee of drie formuleringen. Klik de formulering aan waarvan je denkt dat die correct is. Als je klaar bent met de 15 vragen, krijg je feedback per vraag en Taalwinkeltips.

Met de werkwoordspelling worden vrij veel fouten gemaakt, terwijl de regels niet ingewikkeld zijn. Je moet wel weten hoe je ze moet vervoegen.

24 juni 2022