Taalwinkel

Motivatiebrief: stijl en vorm

De inhoud van je motivatiebrief is belangrijk, maar besteed ook tijd aan het uiterlijk en de toon van je brief. Een te populair geschreven brief of een brief met vlekken wordt niet gelezen.

Lay-out

Je motivatiebrief moet er verzorgd uitzien. Dat betekent dat de lay-out overzichtelijk is, dat je een prettig leesbaar lettertype kiest en dat de brief voldoet aan de standaard briefconventies wanneer je de brief per post stuurt. Gebruik dan witregels tussen de alinea’s. Als je de brief per mail verzendt, dan hoef je de gegevens van de afzender en de geadresseerde en de plaats en datum niet op te nemen in je brief. Deze informatie staat immers automatisch in de mail. De betreft-regel laat je in een e-mail ook weg, je vult deze informatie dan in in de onderwerpregel van je mail.

Indeling motivatiebrief:

1. Gegevens afzender Bijvoorbeeld:
P.M. de Vries
Spuistraat 14
1000 AB Amsterdam
Tel. 06-12345678
pmdevries@gmail.com
2. Gegevens geadresseerde Bijvoorbeeld:
Bedrijf X
Afdeling Personeelszaken
T.a.v. mevrouw Janssen
Postbus 1234
1000 YZ Amsterdam
3. Plaats, datum Bijvoorbeeld:
Amsterdam, 27 augustus 2022
4. Betreft: sollicitatie functie … / open sollicitatie Bijvoorbeeld:
Sollicitatie maatschappelijk werker
5. Geachte heer/mevrouw + achternaam Bijvoorbeeld:
Geachte mevrouw Janssen,
6. Opening Leg uit waar je de vacature hebt gevonden (welke krant, website, tijdschrift, enz.) en dat je wilt solliciteren.
7. Motivatie Motiveer waarom je naar deze functie solliciteert. Omschrijf waarom je graag bij dit bedrijf wilt werken.
8. Waarom jij?

Verkoop jezelf. Waarom ben jij geschikt voor deze functie? Geef aan waarom jouw persoonlijkheid bij de functie en bij het bedrijf past. Geef hierbij concrete voorbeelden.

Geef aan waarom je opleiding en eerdere werkervaring goed aansluiten bij deze functie. Als je weinig werkervaring of geen passende opleiding hebt, dan kun je door middel van concrete voorbeelden aangeven waarom jij toch geschikt bent. Geef ook aan dat je bereid bent om verder te leren.

Een goede manier om concrete voorbeelden te geven is de STAR-methode.

9. Afsluiting In de laatste alinea geef je aan dat je graag verder contact wilt. Probeer zelfverzekerd over te komen en geef aan dat je bereid bent om je motivatie verder toe te lichten in een gesprek. Bekijk voorbeelden hoe je een brief kunt openen en afsluiten.
10. Met vriendelijke groet,

11. Handtekening

12. Naam afzender
13. Bijlage: cv

Stijl

  • Lees de vacature en de website van het bedrijf goed. Hoe is de schrijfstijl van het bedrijf? Zakelijk en formeel? Schrijf je brief dan ook zo. Vlot? Probeer je brief dan in die stijl te schrijven. Let erop dat je niet te informeel wordt.
  • Vermijd lange constructies en veel bijzinnen. Korte zinnen maken je tekst prettiger leesbaar. Kijk bij Houd de vaart erin voor meer stijltips.
  • Schrijf in de ik-vorm en spreek de lezer aan met ‘u’.
  • Probeer de lijdende vorm zo veel mogelijk te vermijden. Je maakt je tekst persoonlijker door je zinnen actief te maken. Vergelijk: ‘Dit wordt door mij als zeer positief ervaren’ met ‘Ik ervaar dit als zeer positief.’ Kijk bij Houd de vaart erin voor meer stijltips.
  • Vermijd standaardzinnen en clichés. Probeer op een pakkende manier te formuleren en blijf persoonlijk.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 maart 2022