Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Tekstschema bij een adviserende centrale vraag

Hieronder zie je een standaardtekstschema dat past bij een adviserende centrale vraag. Voor beschrijvende, beoordelende en verklarende centrale vragen, bestaan andere tekstschema’s.

Centrale vraag

 Wat moet worden gedaan in verband met X?

 

 

Tekstschema

Inleiding

Beschrijving van X

Verklaring van X (eventueel)

Oordeel over X (informerend/betogend)

Inventarisatie van mogelijke oplossingen/maatregelen Y, Z etc (informatief)

Beoordeling van oplossingen/maatregelen Y, Z etc (betogend)

Advies: Y of Z?

Conclusie

 

Voorbeeld

Centrale vraag: Hoe kan een ADHD-stoornis het beste behandeld worden?

1 Inleiding

2 Wat is een ADHD-stoornis?

3 Welke behandelwijzen bestaan er voor ADHD?

4 Welke behandelwijzen zijn effectief?

5 Beoordeling van de effectieve behandelwijzen

6 Advies

7 Conclusie