Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Houd zinnen kort

Het aldus verkregen bedrag zal worden terugbetaald in 25 jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt een jaar na beëindiging der planperiode, waarbij over de niet terugbetaalde bedragen, te rekenen vanaf het tijdstip van de beëindiging der planperiode, een alsdan tussen partijen vast te stellen rente wordt vergoed, welke zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan die, […]

Vermijd te veel voorzetsels

Wanneer je graag de voorzetselstijl hanteert, haal je de vaart uit je zinnen. Dat komt omdat je automatisch meer naamwoorden dan werkwoorden moet gebruiken bij voorzetsels. Ook naamwoorden halen de vaart uit de tekst. Vergelijk:   Algemeen wordt aangenomen dat de overheid zorgdraagt voor de verbetering van de kwaliteit van het water in rivieren, sloten […]

Gebruik waar mogelijk actieve zinnen

Omdat je in de teksten die je tijdens je opleiding schrijft, vaak geen ‘ik’ of ‘wij’ mag gebruiken, bevatten deze teksten veel passieve zinnen. Vergelijk:   Actief Ik behandel in hoofdstuk 4 de opkomst van de Hanzesteden.   Passief In hoofdstuk 4 wordt de opkomst van de Hanzesteden behandeld.   De passief is handig om te […]

Afstuderen Stap 4: De juiste stijl

De stijl waarin je je tekst schrijft, is afhankelijk van de soort tekst. Een scriptie schrijf je in een andere stijl dan een krantenartikel, medicijnenbijsluiter, reclamefolder of roman. Je stijlkeus is daarnaast afhankelijk van je doelgroep: kun je een informele toon gebruiken, of is een afstandelijke, formele toon meer gepast? Voordat je met schrijven begint, […]