Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Plan van aanpak

Als je een project moet uitvoeren, heb je vaak met veel verschillende factoren en mensen te maken. Om te zorgen dat het project overzichtelijk wordt en blijft en om te zorgen dat het project tot een goed einde wordt gebracht, schrijf je een plan van aanpak. In een plan van aanpak vertel je waarom je […]

Stijltips

Maak gebruik van de onderstaande tips voor een zakelijke, heldere stijl: Schrijf aantrekkelijk Gebruik concrete woorden, voorbeelden en varieer in zinsbouw en -lengte. Houd de vaart erin Schrijf in de actieve vorm en gebruik veel werkwoorden. Doe niet moeilijk als het makkelijk kan Formuleer positief en bondig. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort Zorg […]

Stijlvoorbeelden bij werkstuk Sterrenkunde

Voorkom het gebruik van ik en wij. Hiermee bedoel ik dat de temperatuur eerst oploopt totdat er evenwicht is. Dit houdt in dat de temperatuur eerst oploopt totdat er evenwicht is.   Voorkom het gebruik van stopwoorden als dus, maar en ook De straling die we dus waarnemen op aarde wordt dus veroorzaakt door die […]

Alle taaltesten

Spellingstoets 1 Spellingstoets 2 Spellingstoets werkwoorden Stijltoets Interpunctietoets Grammaticatoets Toets grammaticatermen Vocabulairetoets NT2-woordentoets Woordenschattest Woordenschattest 1 Woordenschattest 2

Een wetenschappelijke schrijfstijl

Veel studenten worstelen met het vinden van een juiste, academische schrijfstijl. Vooral in het begin van hun studie krijgen zij vaak commentaar dat hun manier van schrijven niet wetenschappelijk genoeg is. Een goede wetenschappelijke schrijfstijl ontwikkel je in de loop van je studie door op de eerste plaats de schrijfstijl in de vakliteratuur bestuderen. Een […]

Schrijf aantrekkelijk

Je teksten worden aantrekkelijker als je aandacht hebt voor de volgende zaken:   Wissel zinsbouw, zinstype en zinslengte af Wees zo concreet mogelijk Gebruik beeldende werkwoorden

Duidelijke verbanden

Lees de onderstaande fragmenten:   Bij een gecompliceerde breuk is de huid beschadigd. Het gebroken bot is zichtbaar. Het kan ontstoken raken. Fracturen die door ziekte worden veroorzaakt (door osteoporose, een tumor of cyste) heten pathologische fracturen. Het bot is verzwakt. Het breekt gemakkelijker!   Bij een gecompliceerde breuk is de huid beschadigd, zodat het […]

Vage verwijzingen

Wanneer je verwijzingen zoals het, deze en hiervoor gebruikt, zorg dan altijd dat wel duidelijk is waarnaar je verwijst. De lezer moet anders steeds teruglezen om te kijken waar de woorden ook alweer precies naar verwezen. Soms moet je ook meer verwijswoorden toevoegen of termen herhalen om te zorgen dat het verband tussen opeenvolgende zinnen […]

Doe niet moeilijk als het makkelijk kan

Vermijd opeenstapeling van ontkenningen   Als je de onderstaande zinnen leest, moet je even nadenken wat er nu wel en niet het geval is.   Het was in de middeleeuwen niet ongewoon om geen opleiding te hebben gevolgd als je chirurgijn werd. De partijleiding ontkent dat het onwaarschijnlijk is dat de minister zijn portefeuille ter […]

Zet de kern voorop

De kern van een zin bevat de belangrijkste informatie. Vergelijk:   Vanwege de grote verliezen – duizenden soldaten lieten hun leven in de barre Russische winter – en de naderende geallieerde troepen die al tot in Noord-Frankrijk waren opgerukt, besloten de Duitsers zich terug te trekken van het oostfront.   De Duitsers besloten zich terug […]