Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Taalbeleid, taalontwikkeling en niveauomschrijvingen

Het taalniveau van een eerstejaarsstudent verschilt van het taalniveau van een vierdejaarsstudent. Tijdens de studie vindt er dus taalontwikkeling plaats. In het taalbeleid van een hogeschool of universiteit zou iets terug moeten komen over welk niveau studenten moeten hebben op welk moment van de studie en wat opleidingen doen om dat niveau aan te leren en te controleren.

 

Er is al veel werk op dit gebied verricht door onder andere het Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid, SLO, verschillende onderdelen van de UvA eHvACINOP en de Commissie Meijerink.

 

Resultaten zijn bijvoorbeeld:

Al deze niveauomschrijvingen hebben veel met elkaar gemeen en hebben het Common European Framework for the Reference of Languages als uitgangspunt. In de niveauomschrijvingen zijn alle taalvaardigheden opgenomen en daarbij kun je de eisen opzoeken waaraan een taalhandeling moet voldoen om een bepaald niveau te hebben. Opleidingen zouden gebruik moeten maken van de niveauomschrijvingen met het opstellen van de beoordelingscriteria. Daarbij is het belangrijk dat docenten kennismaken met deze niveaus, zodat ze kunnen controleren of hun lessen en opdrachten op het juiste niveau zijn en of studenten op het juiste niveau beoordeeld worden.

 

Meer informatie over:

Bekijk ook eens de PowerPoint-presentatie van Folkert Kuiken (Kennisdag taal en taalbeleid, HvA): pleidooi voor de lange zin.