Taalwinkel

Correctiecodes bij opbouw en samenhang

Correctiecodes geven aan welk soort verbeteringen nog doorgevoerd moeten worden. Ze worden dus zowel door docenten als door studenten gebruikt. De code begint in onderstaande gevallen met de O van opbouw.

O1 Titel is niet goed geformuleerd. Ga voor meer uitleg naar Titels.

O2 Volgorde van de onderdelen is niet in orde.

O3 Dit is een nieuwe alinea, dus inspringen. Zie ook Lay-out van alinea’s.

O4 Dit is geen nieuwe alinea, dus tekst laten doorlopen. Zie ook Lay-out van alinea’s.

O5 Het verband tussen deze zinnen of passages is onduidelijk. Expliciteer het verband bijvoorbeeld met tekststructurerend commentaar of signaalwoorden en verwijswoorden.

O6 Het is onduidelijk waarnaar dit woord verwijst, zie Vage verwijzingen.

O7 Schrijf de inleiding in de tegenwoordige tijd.

O8 Schrijf de samenvatting in een perspectief achteraf, dus gebruik de verleden tijd.

O9 Hier ontbreekt een onderdeel.

O10 Dit is niet de standaardkop. Volg de voorschriften.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 2 augustus 2023