Taalwinkel

Correctiecodes bij inhoud van de tekst

Correctiecodes geven aan welk soort verbeteringen nog doorgevoerd moeten worden. Ze worden dus zowel door docenten als door studenten gebruikt. De code begint in onderstaande gevallen met de I van inhoud.

I 1 Dit tekstonderdeel is niet compleet; er ontbreekt essentiële informatie.

I 2 De samenvatting is niet representatief voor de tekst.

I 3 De samenvatting is niet zelfstandig leesbaar.

I 4 De samenvatting bevat niet-relevante informatie of relevante informatie als doel, resultaten en conclusie ontbreken.

I 5 Deze passage is onduidelijk. Beter uitleggen!

I 6 In dit onderdeel niet betogen, alleen beschrijven.

I 7 De argumentatie is hier niet in orde. Ga naar Argumenteren voor meer uitleg.

I 8 Het antwoord op de onderzoeksvraag ontbreekt.

I 9 Is deze informatie van jezelf? Zo nee, dan is dit plagiaat. Lees bij citeren en parafraseren hoe en waarom je naar gebruikte bronnen moet verwijzen.

I 10 Het maatschappelijk of wetenschappelijk belang van de proef ontbreekt.

I 11 Geef de werkwijze niet weer in instructies, maar in de vorm van een verslag/beschrijving achteraf.

I 12 De weergave van de referentie(s) is niet volgens de voorschriften.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 14 maart 2022