Taalwinkel

Correctiecodes bij afwerking van de tekst

Correctiecodes geven aan welk soort verbeteringen nog doorgevoerd moeten worden. Ze worden dus zowel door docenten als door studenten gebruikt. De code begint in onderstaande gevallen met de A van afwerking.

A 1 Lay-out van de (sub)titel niet in orde.

A2 Regelafstand niet in orde. Zie Typografische indeling.

A3 Lettertype niet in orde. Zie Typografische indeling.

A4 Alineaweergave is niet consequent, zie ook Lay-out van alinea’s.

A5 Niet met de hand verbeteren.

A6 Geef figuren, tabellen, afbeeldingen etc altijd een naam en nummer.

A7 Kantlijn niet in orde.

A8 Spatiëring niet in orde.

A9 Tekst boven of onder een afbeelding plaatsen, niet ernaast.

A10 Bronnenweergave is niet correct.

A11 Plaats deze informatie liever in een noot.

A12 De weergave van de gebruikte bronnen is niet correct.

A13 Geef hier (g)een witregel.

A14 Zet geen (dubbele) punt achter een kopje.

A15 Nieuwe alinea, dus inspringen.

A16 Onderscheid de alinea’s van een paragraaf liever door in te springen dan door witregels. Dat laatste is meer briefstijl.

A17 Plaats figuren niet naast de tekst, maar eronder of erboven.

A18 Meer wit boven een kopje dan eronder.

A19 De eerste alinea na een witregel op bovenaan de pagina spring je nooit in.

A20 Uitroeptekens zijn subjectief. Gebruik ze dus niet in een academische tekst.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 14 maart 2022