Taalwinkel

Oefening gangbare woorden

Vergelijk je antwoorden met de herformuleringen hieronder.

Zin 1

De zin was: Lenin entameerde de reorganisatie van de agrarische sector.

Met gangbare woorden: Lenin begon de reorganisatie van de agrarische sector.

Zin 2

De zin was: Het formatteren van een kabinet zou toch democratischer en opener moeten gebeuren.

Het woord formatteren verkeerd gekozen. Je formatteert een harde schijf. Met gangbare woorden: Het formeren/samenstellen van een kabinet zou toch democratischer en opener moeten gebeuren.

Zin 3

De zin was: Is het mogelijk racisme af te bakenen voor mijn werkstuk?

Je kunt wel een gebied of leerstof afbakenen. Met gangbare woorden: Is het onderwerp racisme af te bakenen?

Zin 4

De zin was: Veel mensen die tijdens de periode van de verzuiling op een confessionele partij stemden, de traditionele achterban, zijn vergrijsd.

Vergrijzen betekent grijs worden. We zeggen echter niet dat mensen vergrijzen, maar een maatschappij of land vergrijst. Met gangbare woorden: De traditionele achterban, onder wie veel mensen die tijdens de periode van de verzuiling op een confessionele partij stemden, is vergrijsd.

Zin 5

De zin was: In zijn boek laat Winston zien dat religieuze overtuigingen conform kunnen gaan met wetenschappelijke kennis.

Met gangbare woorden: Conform gebruiken we in (formele) combinaties, zoals hij handelde conform de eisen. Met gangbare woorden: In zijn boek laat Winston zien dat religieuze overtuigingen kunnen samengaan met wetenschappelijke kennis.

Zin 6

De zin was: De tegenstanders bepleiten dat het geen nut heeft om regels voor de spelling iedere tien jaar opnieuw te veranderen.

Bepleiten betekent pleiten voor een zaak. De rest van de zin is geen zaak maar een mening. Met gangbare woorden: De tegenstanders vinden dat het geen nut heeft om de regels van de spelling iedere tien jaar te veranderen.

Zin 7

De zin was: Het invoeren van de Chinese taal als keuzevak binnen het vwo is een moeilijk nastreefbaar project.

Een project is het wel of niet waard om nagestreefd te worden. Met gangbare woorden: Het invoeren van de Chinese taal als keuzevak binnen het vwo is een moeilijk realiseerbaar project.

Zin 8

De zin was: Ik wil de informatie uit de gelezen artikelen reflecteren aan de kapitalistische samenleving.

Informatie reflecteer je niet (en al helemaal niet aan informatie). Pas altijd op met synoniemen, want ze betekenen vaak net iets anders. Met gangbare woorden: Ik wil de informatie uit de gelezen artikelen vergelijken met de werkelijkheid van de kapitalistische samenleving.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022