Taalwinkel

Oefening concrete woorden

Vergelijk je antwoorden met de herformuleringen hieronder.

Zin 1

De zin was: Dit zijn de voorstellen met betrekking tot een nieuwe CAO.

De voorzetseluitdrukking 'met betrekking tot' maakt de zin vager dan nodig. Met concrete woorden: Dit zijn de voorstellen voor een nieuwe CAO.

Zin 2

De zin was: We hebben een zekere voorkeur voor nieuwbouw.

'Zekere' heeft hier geen betekenis en kun je weglaten. Met concrete woorden: We hebben een voorkeur voor nieuwbouw.

Zin 3

De zin was: Heel veel jongeren voelen zich weleens eenzaam.

Het is niet duidelijk hoeveel jongeren zich wanneer eenzaam voelen. Met concrete woorden: Driekwart van de jongeren voelt zich eenzaam als ze geen afspraken hebben met vrienden.

Zin 4

De zin was: De voorzitter lichtte de minister erover in dat hij zijn reputatie zou schaden als hij de brief niet zou schrijven.

Het is niet duidelijk wie reputatieschade leidt en wie de brief wel of niet schrijft. Met concrete woorden: De voorzitter lichtte de minister erover in dat het de reputatie van de minister zou beschadigen als de voorzitter de brief niet zo schrijven.

Zin 5

De zin was: Dat is i.i.g. de bedoeling.

Wie niet bekend is met deze afkorting, weet niet zeker of het nou wel of niet de bedoeling is. Met concrete woorden: Dat is in ieder geval de bedoeling.

Zin 6

De zin was: Wat bepaalde aspecten aangaande het karakter betreft is een zekere mate van erfelijkheid met betrekking tot gedragsstoornissen een mogelijke oorzaak.

Deze zin staat vol met vage en loze taal. Met concrete woorden: Erfelijke karakteraspecten als jaloezie en dominantie kunnen tot gedragsstoornissen leiden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 24 februari 2022