Taalwinkel

STAR-methode

De STAR-methode is een bekende manier om systematisch te vertellen hoe je iets gedaan hebt en wat het resultaat was. Het is een goede manier om voorbeelden te geven van je ervaring, met werk, studie of andere dingen. Je legt bij deze methode uit wat de situatie (S) was, welke taken (T) jij had, welke acties (A) je hebt ondernomen om die taken uit te voeren en wat het resultaat (R) was van jouw acties en wat je ervan hebt geleerd.

Concreet kan de STAR-methode er als volgt uitzien:

Situatie: Tijdens mijn stage moest er een website ontworpen worden voor het bedrijf. De website was voornamelijk bestemd om informatie te verschaffen. Ook moest er de mogelijkheid voor klanten zijn om hun vragen online te kunnen stellen.

Taken: Ik was verantwoordelijk voor de lay-out en het interactieve gedeelte van de website.

Acties: Ik heb tijdens dit project nauw samengewerkt met twee andere collega’s. Zij waren verantwoordelijk voor de inhoud. Ik heb een cms ontwikkeld en een gebruikerstest opgezet en uitgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid te testen. Ik heb de lay-out van de oude website in overeenstemming gebracht met de nieuwe huisstijl.

Resultaten: De website was een succes. Zowel de werknemers als de klanten waren erg te spreken over de nieuwe lay-out en de interactieve toepassingen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 27 juni 2022