Taalwinkel

Het sollicitatiegesprek: na afloop

Je sollicitatiegesprek is achter de rug. Je kijkt een paar keer per dag gespannen naar je mail en je checkt wat vaker dan normaal je telefoon. Wat doe je als je niks van het bedrijf hoort? Of als je goed nieuws hebt gekregen en je door bent naar de volgende ronde? Wat kun je verwachten? En hoe reageer je op een afwijzingsbrief?

Afwachten of zelf bellen?

Als je niets meer hebt gehoord, bel dan na een week naar het bedrijf. Vraag naar de persoon die je tijdens het gesprek hebt gesproken en vraag of deze je kan vertellen of jij geselecteerd bent voor de volgende ronde. Wellicht is er iets tussengekomen of hebben ze nog geen keuze kunnen maken. Ook kan het zijn dat je op een reservelijst staat, of je bent afgewezen. In ieder geval is het prettig om duidelijkheid te hebben en zo heb je direct de kans om persoonlijk feedback te vragen als je afgewezen bent.

De tweede ronde

Een sollicitatieprocedure bestaat vaak uit twee rondes. Het eerste gesprek kan een oriënterend gesprek zijn, het tweede gesprek is vaak inhoudelijker. Ook kan de tweede ronde bestaan uit een assessment of opdracht. Soms bestaat een procedure maar uit één ronde en is het tweede gesprek direct het arbeidsvoorwaardengesprek. Zorg ervoor dat je goed weet wat voor soort gesprek je hebt.

Als je uitgenodigd bent voor een tweede gesprek, betekent dit vaak dat de werkgever nog geen keuze heeft gemaakt. Er zijn nog andere kandidaten over en deze zijn in principe allemaal geschikt.

Gespreksonderwerpen

De gespreksonderwerpen kunnen verschillen van de eerste ronde, maar dat hoeft niet. In de introductie wordt vaak uitgelegd waarom je uitgenodigd bent voor een tweede gesprek. Ook zitten er vaak andere mensen bij het gesprek. Let goed op als ze geïntroduceerd worden. Het is zelfs beter dat je naar hun namen en functie vraagt als je gebeld wordt. Dan kun je je beter voorbereiden. Vaak worden er meer inhoudelijke vragen gesteld. Je kunt meer praktijkcases verwachten waarbij je moet vertellen hoe jij zou reageren. Ook kan er meer ingegaan worden op je persoonlijkheid. Vaak is je directe leidinggevende bij het gesprek aanwezig. Dit gesprek moet je dus zeker net zo goed voorbereiden als het eerste gesprek.

Soms zullen dezelfde vragen gesteld worden als in het eerste gesprek. Zeg niet dat je deze vraag al beantwoord hebt, maar geef net zo enthousiast antwoord. Ga er niet vanuit dat de nieuwe gesprekspartners je brief en cv en het verslag van het eerste gesprek goed hebben bestudeerd.

Bereid je voor door de veelkomende vragen te oefenen. Bedenk nieuwe vragen die je zelf kunt stellen tijdens het gesprek.

Opdrachten

Soms word je gevraagd om een praktijkopdracht te maken voor het tweede gesprek. Je moet bijvoorbeeld een tekst schrijven, een plan van aanpak maken of een andere opdracht uitvoeren die bij de functie past. Pak deze opdracht serieus aan. Dit is je kans om te laten zien dat je een geschikte kandidaat bent. Denk ook aan de lay-out en de afwerking. Je wordt hierop afgerekend, dus de opdracht moet er verzorgd uitzien en er mogen absoluut geen spelfouten in zitten. Bereid thuis voor hoe je de opdracht in het gesprek toelicht en bedenk waarom je juist voor deze aanpak gekozen hebt.

Afgewezen?

Hoe goed je je ook hebt voorbereid, hoe goed je brief ook was en hoe prettig het gesprek ook gelopen is, soms ben je toch niet de geschikte kandidaat en word je afgewezen.

Misschien was er een kandidaat met meer ervaring en een geschiktere opleiding. Misschien pas je niet goed in het team. Misschien kwam je te onzeker over tijdens het gesprek. Als je een standaardafwijzingsbrief hebt gekregen waarin geen reden genoemd wordt, neem dan contact op met je contactpersoon van het bedrijf en vraag of hij of zij je kan vertellen waarom je bent afgewezen. Dit kan handige feedback zijn voor een volgende sollicitatie.

Bedenk dat je niet de enige bent die afgewezen is. En probeer de sollicitatieprocedure als een leerzame ervaring te zien of een goede oefening voor de volgende keer. Als je meerdere keren bent afgewezen of je wilt je voor de volgende keer beter voorbereiden, volg dan een sollicitatietraining. Bij het UvA Career Students Centre kunnen (oud-)UvA- en HvA-studenten tot 1 jaar na afstuderen deelnemen aan de vele voorlichtingen, workshops en trainingen.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 16 maart 2022