Taalwinkel

Antwoorden bij de oefening: Goede titel – of niet?

Welke titels voldeden aan de vier eisen die voor titels in werkstukken gelden? Waarom wel/niet?

1. Weerlegging

Niet voldoende informatief. Weerlegging waarvan?

2. Het geweten: aangeboren of aangeleerd?

Goed

3. Een korte behandeling van de drie belangrijkste theorieën op het gebied van de gravitatiekracht.

Te lang en met punt. Beter: 'De drie belangrijkste theorieën over gravitatiekracht'.

4. de grondleggers van het dadaïsme.

Lay-out is niet in orde: hoofdletter ontbreekt en er staat een punt achter de titel

5. De onderdrukker onderdrukt

Niet zakelijk, dit is meer een titel uit een populaire tekst. Je kunt deze wel gebruiken als je een goede, zakelijke ondertitel kiest.

6. Nevenschikkende versus onderschikkende argumentatie

Goed als het gaat om een verslag over argumentatieleer. Schrijf je een betoog, dan is het te algemeen geformuleerd.

7. De bloedige opstand van 1890

Niet neutraal. Beter: 'De opstand van 1890'.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022