Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Standpunt verwoorden

Denk van tevoren goed na over het standpunt dat je gaat verdedigen en hoe je het gaat formuleren. Bedenk of het standpunt goed je mening verwoordt en ga na of het te verdedigen is. Probeer bij het verwoorden van je standpunt zo concreet mogelijk te zijn: baken het standpunt voldoende af. Zorg voor een concreet en duidelijk standpunt.

 

Je kunt kiezen uit drie typen standpunten:

  • beschrijvende standpunten: je beschrijft als schrijver een feit, je uitspraken kunnen juist of onjuist zijn.
  • De stijging van de zeespiegel wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde

     

  • waarderende standpunten: je beoordeelt als schrijver iets op een bepaalde manier, je geeft een waardeoordeel.
  • Democratie is de beste staatsvorm

     

  • aansporende standpunten: je geeft als schrijver aan dat er maatregelen genomen moeten worden, je geeft een advies.
  • Obesitas kan het beste voorkomen worden door goede voorlichting,/div>

 

Maak gebruik van signaalwoorden om je mening weer te geven:
 

Naar mijn mening...

Ik vind dat…

Ik denk dat…

Volgens mij…

Ik heb het idee dat…

Mijns inziens…

 

Probeer hierna zoveel mogelijk argumenten te bedenken die je standpunt ondersteunen en stel een argumentatieschema op.