Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Ontspoorde zinnen

Bij lange zinnen loop je eerder het risico dat je de zin niet correct afmaakt, bijvoorbeeld omdat je niet consequent voor één grammaticale vorm kiest. Bekijk de volgende voorbeelden.

Dankzij rijkssubsidies werd het hele museum herbouwd, de doelstellingen verhelderd, de collectie uitgebreid, de vaste presentatie heringericht en tijdelijke tentoonstellingszalen toegevoegd.


Dankzij rijkssubsidies werd het hele museum herbouwd, de collectie uitgebreid, de vaste presentatie heringericht en werden de doelstellingen verhelderd en tijdelijke tentoonstellingszalen toegevoegd.

Een ander voorbeeld:

Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, stelde begin dit jaar voor om probleemjongeren die geen werk hebben, geen opleiding volgen en ook niet als werkloze ingeschreven staan, zouden in kazernes klaargestoomd moeten worden voor de arbeidsmarkt of voor een opleiding.

Een duidelijk voorbeeld van een ontspoorde zin. Halverwege de zin schakelt de schrijver over op een andere constructie. Achter het woordje om verwachten we een zinsdeel met te: om probleemjongeren (…) klaar te stomen.

 

Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, stelde begin dit jaar voor om probleemjongeren die geen werk hebben, geen opleiding volgen en ook niet als werkloze ingeschreven staan, in kazernes klaar te stomen voor de arbeidsmarkt of voor een opleiding.

 

 

Controleer lange zinnen zorgvuldig op grammaticale correctheid.