Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening woordenboekgebruik

In de volgende zinnen zijn fouten gemaakt met woorden: soms wordt een verkeerd woord gebruikt, soms een verkeerde woordcombinatie en soms een verkeerde woordvorm. In elke zin zit een fout. Wat is de fout? Onderaan de pagina kun je doorklikken naar de juiste antwoorden.

1  Het debat over het groene boekje is de laatste tijd weer opgenomen.

2  Een deel van de Nederlanders vindt dat de spellingsregels veranderd moeten worden, de anderen zijn de mening dat deze regels hetzelfde moeten blijven.

3  Ik ben erg benieuwd naar wat verschillende boeken kunnen vertellen over de bijdrage van religie aan het beleven van geluk, in het speciaal voor mensen in
moeilijke omstandigheden.

4  De ambtenaar schreef rapporten die totaal niet begrijpbaar waren.

5  Vroeger moest je woorden opzoeken in een woordenboek. Indertussen zijn er verschillende elektronische woordenboeken op de markt gekomen.

6  De leden van de nieuwe politieke partij vormen het doelwit van de discussies.

7  Wanneer je beter wilt leren schrijven, kun je je voor de juiste spelling op betere schrijvers betrekken.

8  Na enkele glazen alcohol neemt het concentratie vermogen bij de meeste mensen af.

9  Het doel van de analyse van deze Spaanse dialecten is niet het beschrijven van verschijnselen in deze dialecten die identiek in het Spaans voorkomen.

10  Het Papiamento heeft in latere perioden grote invloed van het Spaans gekregen.

11  De mensen die een misdaad hebben gemaakt, kunnen nu een taakstraf krijgen in plaats van een gevangenisstraf.

Voor deze oefening is gebruikgemaakt van Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal, elfde, herziene druk.