Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening: Goede titel of niet?

Voldoen de onderstaande titels aan de vier eisen die voor titels in werkstukken gelden? Waarom wel/niet?

 

1. Weerlegging
2. Het geweten: aangeboren of aangeleerd?
3. Een korte behandeling van de drie belangrijkste theorieën op het gebied van de gravitatiekracht.
4. De grondleggers van het dadaïsme.
5. De onderdrukker onderdrukt
6. Nevenschikkende versus onderschikkende argumentatie
7. De bloedige opstand van 1890

 

Wil je weten waar goede titels voor verslagen aan voldoen? Lees Titels voor een verslag bedenken.

 

Antwoorden

1. Niet voldoende informatief. Weerlegging waarvan?

2. Goed

3. Te lang. Beter: de drie belangrijkste theorieën over gravitatiekracht

4. Lay-out is niet in orde: hoofdletter ontbreekt en er staat een punt achter het (laatste) cijfer en achter de titel

5. Niet zakelijk, dit is meer een titel uit een populaire tekst.

6. Goed

7. Niet neutraal. Beter: de opstand van 1890.