Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Oefening archaïsch woordgebruik

Kun je de woorden die vetgedrukt staan, vervangen door een eigentijds woord?

 

1 Gaarne ontvang ik uw brochure inzake de onderhavige reizen.

 

2 Nochtans zijn wij voornemens de laatstelijk ontvangen brief uwerzijds hiermede als niet
geschreven te beschouwen.

 

3 Alvorens u de resultaten welke thans in uw bezit zijn interpreteert, verzoeken wij u dienaangaande contact met onze afdeling op te nemen alsmede ons een kopie van de resultaten te doen toekomen.

 

4 De reeds eerder besproken voorbeelden zijn exemplarisch doch alvorens ze tot overhaaste conclusies leiden zie ik mij genoopt enige kritische kanttekeningen te plaatsen.

 

5 Desalniettemin heb ik besloten het voorstel hetwelk ik onlangs van u ontving benevens de bijgevoegde budgetaanvraag goed te keuren.