Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Hoofdletters

Gebruik hoofdletters aan het begin van een zin en het begin van een naam. Spel ook afkortingen die zijn afgeleid van een naam met een of meerdere hoofdletters.
Er zijn vier soorten critici.
De NMa ziet toe op eerlijke concurrentie in alle sectoren van de Nederlandse economie.

 

Hoofdlettergebruik op zinsniveau

Meestal begin je een zin met een hoofdletter, ook als de zin begint met een afkorting of een naam die met een kleine letter begint. Ook een kop van een journalistiek artikel of hoofdstuk, of aanhef of afsluiting van een brief begint met een hoofdletter.

Gsm’s kosten tegenwoordig niets meer.
Het meedogenloos moderne oeuvre van Andy Warhol.
Met vriendelijke groet,

Op deze regel zijn drie uitzonderingen:

  • Begint de zin met een apostrof, dan krijgt het tweede woord een hoofdletter.
‘s Avonds ga ik sporten.
  • Begint de zin met een symbool of cijfer, dan volgt er geen beginhoofdletter.
😉 is een veelgebruikte emoticon.
  • Begint de zin met een ‘ij’, dan schrijf je beide letters met een hoofdletter.
IJverig studeerde hij voor zijn tentamen.

Na een dubbele punt en puntkomma volgt normaal gesproken geen hoofdletter. Dit gebeurt wel als na de dubbele punt een citaat volgt dat uit een hele zin bestaat.

Internetdating is booming business; zelfs de kwaliteitspers ziet er brood in.
Golfer Joost Nuiten licht toe: ‘Aan zelfvertrouwen heb ik nooit een gebrek gehad.’

 

 Hoofdlettergebruik op woordniveau

 

Schrijf namen met een hoofdletter, ook als deze opgenomen zijn in een samenstelling of afleiding. Of het nu namen van personen of dieren zijn, organisaties, merken, producten, wetten of titels van boeken of films. Ook aardrijkskundige namen, talen, dialecten en volkeren krijgen een hoofdletter, net als officiële namen van feesten, feestdagen en historische gebeurtenissen.

Heb jij de laatste Harry Potter al gelezen?

Schrijf ook losse letters in een samenstelling met een hoofdletter als deze letter de vorm toont of een ordening aangeeft.

Hij heeft O-benen.


Let op: Bevat de achternaam een voorvoegsel, schrijf dan alleen een hoofdletter als er geen initiaal of voornaam aan voorafgaat (Jan de Vries versus de heer De Vries).


Gebruik een kleine letter bij:

  • een naam die een meer algemene betekenis heeft gekregen of niet meer duidelijk verwijst naar een bepaalde plaats. De naam op zichzelf speelt dan geen duidelijke rol meer;
De studenten bestelden eten bij de afhaalchinees.
Hij droeg een colbert.
  • namen van historische periodes, terugkerende periodes (ramadan, carnaval), en culturele, maatschappelijke, religieuze en artistieke stromingen;
de donkere middeleeuwen
  • de Nederlandse namen van diersoorten, dieren- en plantenrassen;
De Latijnse benaming voor vingerhoedskruid is Digitalis.
  • namen van functieaanduidingen en titels, tenzij het een vorstelijk persoon betreft;
mr. R. Nout
maar: de Prins van Oranje
  • namen van windrichtingen, tenzij ze deel uitmaken van een aardrijkskundige aanduiding.
De wind komt uit het zuiden.
maar: Ik winkel graag in Amsterdam-Zuid.
  • namen van munten.
Het lidmaatschap bedraagt twintig euro.