Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Het opzetten van een betogende tekst

Veel verslagen die je tijdens je opleiding schrijft, zijn betogend van aard. Je neemt in de conclusie een standpunt in dat je onderbouwt met argumenten; dit is het antwoord op de centrale vraag. Dit betekent dat je ervan uitgaat dat de lezer het mogelijk niet (helemaal) met je bevindingen eens is.

Hoe overtuigend je tekst is, hangt af van de argumentatie die je naar voren brengt en de manier waarop deze in de tekst wordt gepresenteerd. Juist omdat je voor vakgenoten schrijft, is het van belang dat je argumentatie gedegen is uitgewerkt. De lezer weet immers ook veel van je onderwerp af en zal zich kritisch opstellen.

 

Het argumentatieproces verloopt in vier stappen:

  1. Formuleren van een standpunt en selecteren argumenten

Bron: Eemeren, F. van, Garssen, B. en E. Rietstap (2005). Overtuigend schrijven. Utrecht/Zutphen: Thieme Meulenhoff.