Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Haakjes

Deze (   ) haakjes gebruik je om:

 • extra informatie te geven;
  De meeste grote Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje) keurden het voorstel goed.
 • naar literatuur te verwijzen;
  Deze resultaten komen niet overeen met eerdere bevindingen (Gevert, 2009; De Rooij 2010).
 • een extra mogelijkheid aan te geven;
  U kunt zich het beste richten tot de (adjunct)directeur.
 • een afkorting te introduceren.
  Eerder was hij voorzitter van de Sociale Economische Raad (SER).

Deze [ ] haakjes gebruik je om redactioneel commentaar te geven op de tekst. Ze worden ook in sommige referentiesystemen gebruikt.

Zet informatie of een verklaring die voor het verhaal zelf niet direct noodzakelijk is, tussen haakjes. Houd het kort, want anders raakt de lezer de draad kwijt. Zet er bovendien geen essentiële informatie neer, want veel mensen slaan wat tussen haakjes staat over.

 

Let op de plaats van de punt wanneer de haakjes de zin afsluiten.

De punt van de gewone zin komt ná het sluitingshaakje als het deel tussen haakjes met een kleine letter begint.

Het is een goed idee (voor zover we dat nu kunnen overzien).

De punt van de gewone zin komt vóór het openingshaakje als de zin tussen haakjes met een hoofdletter begint. De zin tussen haakjes eindigt zelf ook met een punt, voor het sluitingshaakje.

De voorstellen voor een energiezuiniger beleid vindt u in de bijlage. (Deze voorstellen bevinden zich echter nog wel in een conceptstadium.)