Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Gebruik beeldende werkwoorden

Beeldende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij je je direct iets kunt voorstellen, waarbij je een beeld ziet. Gebruik ze in plaats van abstracte werkwoorden als worden en zijn. Vergelijk:

 

Abstracte werkwoorden Beeldende werkwoorden
Het weer wordt beter.  Het klaart op. 
Het waterpeil wordt steeds hoger.  Het waterpeil stijgt. 
Hij kreeg een koninklijke onderscheiding van de burgemeester.  De burgemeester overhandigde hem de koninlijke onderscheiding. 


 

Als je beeldende werkwoorden gebruikt, wordt je tekst levendiger en dus aantrekkelijker.