Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Dubbele punt

Gebruik een dubbele punt om een opsomming, verklaring, toelichting of omschrijving aan te kondigen, of een citaat in te leiden. De tekst na de dubbele punt begint meestal met een kleine letter.

Het boek belicht de volgende aspecten van intellectueel eigendom: auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, handelsnaamrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooirecht en databankenrecht.
Voor een kamermeisje zijn er twee soorten gasten: zij die vertrekken en zij die blijven.

 

Schrijf alleen een hoofdletter als na het leesteken een eigennaam of een geciteerde zin volgt, of als er meerdere zinnen volgen. 

De AFM adviseert: ‘Vraag je bank of tussenpersoon hoeveel financieel risico je loopt bij de aanschaf van de beleggingsproducten.’

 

Het verschil tussen een puntkomma en dubbele punt is dat je na puntkomma in principe een hele zin schrijft, met een persoonsvorm.
De meeste grote steden liggen aan een rivier; Amsterdam, Parijs, Rome en Londen zijn hier voorbeelden van.

Na een dubbele punt geef je meestal geen hele zin; eerder is er een deel van de zin weggelaten, zoals hieruit volgt, namelijk of want.

Veel grote steden liggen aan rivieren: Amsterdam, Parijs, Rome en Londen.