Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Correctiecodes inhoud practicumverslag

I 1 Dit tekstonderdeel is niet compleet; er ontbreekt essentiële informatie.

I 2 De samenvatting is niet representatief voor de tekst.

I 3 De samenvatting is niet zelfstandig leesbaar

I 4 De samenvatting bevat niet-relevante informatie of relevante informatie als doel, resultaten en conclusie ontbreken.

I 5 Deze passage is onduidelijk. Beter uitleggen!

I 6 In dit onderdeel niet betogen, alleen beschrijven.

I 7 De argumentatie is hier niet in orde. Ga naar Argumenteren voor meer uitleg.

I 8 Het antwoord op de onderzoeksvraag ontbreekt.

I 9 Is deze informatie van jezelf? Zo nee, dan is dit plagiaat. Lees bij citeren en parafraserenhoe en waarom je naar gebruikte bronnen moet verwijzen.

I 10 Het maatschappelijk of wetenschappelijk belang van de proef ontbreekt.

I 11 Geef de werkwijze niet weer in instructies, maar in de vorm van een verslag/beschrijving achteraf.

I 12 De weergave van de referentie(s) is niet volgens de voorschriften.