Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geef je aan hoe jij jezelf de komende periode wilt gaan ontwikkelen. Je stelt doelen die je wilt bereiken en geeft aan op welke manier je die doelen wilt bereiken. Je richt met een POP je eigen leerproces voor de toekomst op een planmatige manier in, want je wilt jezelf blijven […]

SMART

Smart staat voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden   Als je een doel wilt bereiken, dan kun je dat SMART formuleren. Je geeft dan duidelijk aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden. Wanneer je je doelen concreet formuleert, is de kans op slagen groter.   Specifiek Maak je doel specifiek. Een specifiek doel is duidelijk. […]

Het reflectieverslag

  Reflecteren is bewust nadenken over je eigen handelen om op die manier je professionaliteit te vergroten. Dat is dan ook het doel van een reflectieverslag. In een reflectieverslag reflecteer je op je eigen leren. Je geeft aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn. Je bespreekt je eigen ontwikkeling. […]

Plan van aanpak

Als je een project moet uitvoeren, heb je vaak met veel verschillende factoren en mensen te maken. Om te zorgen dat het project overzichtelijk wordt en blijft en om te zorgen dat het project tot een goed einde wordt gebracht, schrijf je een plan van aanpak. In een plan van aanpak vertel je waarom je […]

De vorm van een onderzoeksverslag

Zorg ervoor dat de tekst van je onderzoeksverslag helder en begrijpelijk is. Een onderzoeksverslag is vaak een wetenschappelijke tekst. De opmaak en de tekst zijn dus strak en zakelijk. Zinsbouw, woordgebruik en stijl spelen hierbij een belangrijke rol. Ondanks dat je soms een onderzoeksverslag schrijft nadat je onderzoek is afgerond, schrijf je zoveel mogelijk in […]

Het onderzoeksverslag

Als je een onderzoek uitgevoerd hebt en daarover wil rapporteren, dan schrijf je een onderzoeksverslag. Hierin vermeld je alle relevante informatie over het onderzoek. Een onderzoeksverslag bestaat uit een aantal vaste onderdelen, die hieronder verder toegelicht worden.    De onderstaande onderdelen kunnen in de onderstaande volgorde deel uitmaken van scripties, verslagen en andere langere wetenschappelijke […]

Onscheidbare werkwoorden als voltooid deelwoord: gestofzuigd, stofgezuigd of stofgezogen?

Is het gestofzuigd, stofgezuigd of stofgezogen?   Het juiste antwoord is ‘gestofzuigd’. De verleden tijd is ‘hij stofzuigde’en het voltooid deelwoord is: ‘gestofzuigd’. ‘Stofzuigen’ is een zogenaamd onscheidbaar samengesteld werkwoord. Dit betekent dat de delen ‘stof’ en ‘zuigen’ niet uit elkaar gehaald mogen worden. Het is dus niet: ‘ik zuig stof’, maar ‘ik stofzuig’. En […]

Oefening spelfouten

Welke spelfouten staan er in onderstaande zinnen? 1 Aanvullend op McLaren’s werk kan verklaard worden dat publieke houding tegenover immigratie bepalend is voor de publieke steun voor Europese integratie.

Oefening werkwoordspelling

D? t? of dt? Vooral in Denemarken gel___ dat cognitieve mobilisatie een stimulerende factor is. Deze bevinding ondersteund de aanname dat de welwillendheid van mensen om andere mensen negatief te categoriseren invloedrijk is.

Oefening woordgebruik

Wat kun je opmerken over het woordgebruik in onderstaande zinnen? Antwoorden werden gegeven op een 5=punts-eens-en-oneens-schaal. Deze bevinding ondersteunt de aanname dat de welwillendheid van mensen om andere mensen negatief te categoriseren invloedrijk is.