Hét online taaladviespunt HvA en UvA

Afstuderen Stap 4: Eindredactie

Als je alle onderdelen van je scriptie geschreven hebt, is het tijd voor de eindredactie. Neem hier de tijd voor. Idealiter bestaat de eindredactie uit een aantal rondes:   Ronde 1 In de eerste ronde lees je je scriptie en controleer je of de tekst compleet is. Je vergelijkt je tekst met het voorbeeld van […]

Afstuderen: stap 4: Bronvermelding

Als je een scriptie schrijft, is het belangrijk dat je de gelezen literatuur zorgvuldig verwerkt. Je bronvermelding moet volledig zijn. Daarmee laat je zien dat je voortbouwt op kennis van anderen. Als je je bronnen niet vermeldt, maak je jezelf schuldig aan plagiaat.     Waarom bronvermelding? Je laat zien dat je op de hoogte bent […]

Afstuderen Stap 3: Aanbevelingen

Na de conclusie en discussie kijk je naar de toekomst. Je beantwoordt de onderstaande vragen:   1.       Wat kan ik de opdrachtgever adviseren voor de toekomst? Je laat hier de betekenis van de onderzoeksopbrengsten voor het praktijkprobleem zien. Je geeft mogelijke aanbevelingen en vertelt hoe die tot stand zijn gekomen. Je adviseert als het ware […]

Afstuderen Stap 3: Conclusie en discussie

In de conclusie geef je antwoord op je centrale vraag. Je herhaalt (samenvattend) de belangrijkste resultaten. Je herhaalt de onderzoeksvragen en geeft antwoord op de centrale vraag en de deelvragen. Je baseert je conclusies op het onderzoeksmateriaal en je gebruikt de resultaten als onderbouwing voor je conclusies. Je bespreekt dus wat de resultaten betekenen voor […]

Afstuderen Stap 3: Resultaten

Als je het onderzoek uitgevoerd hebt, dan bespreek je in de volgende stap de resultaten. Hierbij zijn twee zaken belangrijk: Zijn relevante onderzoeksgegevens verzameld, op een inzichtelijke wijze verwerkt en geïnterpreteerd? Wordt bij de interpretatie van de resultaten de theorie van het theoretisch kader toegepast? Hieronder vind je meer informatie over: de opbouw van je […]

Afstuderen Stap 3: Onderzoeksmethoden

In deze stap beschrijf je eerst welke onderzoeksmethoden je hebt gebruikt en waarom je hiervoor hebt gekozen. Daarna vertel je hoe je te werk bent gegaan tijdens je onderzoek. Je beschrijft de onderzoeksgroep en hoe je het onderzoek precies hebt uitgevoerd. Je vertelt welke meetinstrumenten je hebt gebruikt en je licht je keuzes toe. Ook […]

Afstuderen Stap 2: Theoretisch kader

In het theoretisch kader ga je je onderzoek inkaderen. Je beschrijft de theorie die nodig is om het praktijkprobleem op te lossen. Je bekijkt daarbij jouw onderwerp vanuit verschillende theorieën en invalshoeken. Je onderbouwt je onderzoeksvragen en definieert kernbegrippen aan de hand van theorie. Het definiëren van de belangrijkste begrippen die je nodig hebt voor […]

Afstuderen Stap 1: Literatuur

De inhoud van een scriptie bedenk je niet allemaal zelf. Als basis gebruik je literatuur van anderen die je combineert of toepast om zo tot eigen inzichten te komen. Hiervoor is bibliotheekonderzoek nodig. Je zoekt naar publicaties met voldoende (wetenschappelijke) diepgang. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken, proefschriften, wetenschappelijke artikelen, congresbundels, bachelor- of masterscripties, beleidsteksten of rapporten […]

Afstuderen Stap 1: Onderzoeksmethoden kiezen

Als je je centrale vraag en je deelvragen hebt geformuleerd, ga je op zoek naar de meest geschikte onderzoeksmethode. Je kiest een onderzoekmethode die goed aansluit op de vragen. Je kunt kiezen voor kwalitatief onderzoek, voor kwantitatief onderzoek of voor een combinatie van deze twee vormen.   Kwalitatief onderzoek is subjectief. Het gaat niet om […]

Afstuderen Stap 1: Deelvragen

Als je de centrale vraag hebt geformuleerd, volgen daarna de deelvragen. Deelvragen worden afgeleid van de centrale vraag en behandelen allemaal een deel van de centrale vraag. Als je alle deelvragen hebt beantwoord, heb je automatisch de centrale vraag beantwoord.   Hulpvragen (6 W’s) Een aantal deelvragen zul je beantwoorden door de theorie te raadplegen. […]